ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම්දීම අද

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නව ඇමැති මණ්ඩලය අද (22) පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + one =