චීනයේ අධිවේගී දුම්ර්ය මාර්ග ජාලය තවත් ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –චීනයේ අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග ප්‍රමාණය මේ වසර අවසන් වන විට කිලෝමීටර් 35000ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

චීන දුම්රිය බලධාරීන් පැවසුවේ ඒ අනුව තවදුරටත් එය ලෝකයේ විශාලතම අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග ජාලය වනු ඇති බවයි.

මේ වසර අවසන් වන විට චීනයේ සමස්ත දුම්රිය මාර්ග ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 139000 ක් වනු ඇත.

මේ වසරේ චීනයේ ඇස්තමේන්තුගත දුම්රිය මගී ප්‍රවාහන ධාරිතාව බිලියන 3.6 ක් වනු ඇති අතර එය 2012 ට සාපේක්ෂව සියයට 92 ක වැඩි වීමකි.

අධිවේගී දුම්රිය මගින් ප්‍රවාහනය කළ මගීන් සංඛ්‍යාව බිලියන 2.31 ක් වනු ඇති අතර එය 2012ට සාපේක්ෂව සියයට 3.4ක වර්ධනකි.

චීන දුම්රිය සේවාවේ කීර්තිමත්භාවය විදහා දක්වමින් චීන – ලාඕස දුම්රිය මාර්ගය, ජකර්තා – බන්ඩුන් අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගය සහ හංගේරියා – සර්බියා දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදි කිරීම් ද ඉදිරියට කර ගෙන යනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 8 =