තුන්වන පාසල් වාරය සිකුරාදා අවසන් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල 2019 වර්ෂයේ තෙවැනි පාසල් වාරය ලබන 29 වැනි සිකුරාදායින් අවසන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

2020 වර්ෂයේ පළමු පාසල් වාරය 2020 ජනවාරි 02 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබේ. එසේම 2020 අප්‍රේල් මස 06 වැනිදා 2020 වසරේ පළමු පාසැල් වාරයද අවසන් වීමට නියමිතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =