නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීමේ උත්සවය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී අද(27) පැවැත්වුනි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ නව රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද මේ සදහා එක් විය.

01- චමල් රාජපක්ෂ මහතා- රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02- වාසුදේව නානායක්කාර මහතා- ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03- ගාමිණී ලොකුගේ මහතා – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04- මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා- වාරිමාර්ග ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05-එස්.බී.දිසානායක මහතා- ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06-ජෝන් සෙනවිරත්න මහතා- ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07- මහින්ද සමරසිංහ මහතා- රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
08- සී.බී.රත්නායක මහතා – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
09- ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10- සුසන්ත පුංචි නිලමේ මහතා -කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11- අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා – අභ්‍යන්තර වෙළඳ සහ පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12- සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා – ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13- ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතා – දේශීය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14- රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා- අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15 මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ- විදුලි බල රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16- දුමින්ද දිසානායක මහතා -තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
17- රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා – බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18- දයාසිරි ජයසේකර මහතා- කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
19-ලසන්ත අලගියවන්න මහතා – රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20- කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා- ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21- අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා- සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22- තිලංග සුමතිපාල මහතා -තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23-මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා- මානව හිමිකම් නා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24- විජිත බේරුගොඩ මහතා- කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
25-රොෂාන් රණසිංහ මහතා – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
26- ජානක වක්කුඹුර මහතා- අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
27- විඳුර වික්‍රමනායක මහතා – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
28-ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා- සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
29- කනක හේරත් මහතා- වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
30- දිලුම් අමුණුගම මහතා- ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

31-ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා- මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
32-විමලවීර දිසානායක මහතා- වනජීවී සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
33-ජයන්ත සමරවීර මහතා – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
34- සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතා – ධීවර හා මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
35- තාරක බාලසූරිය මහතා- සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු-
01- නිමල් ලන්සා මහතා- ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
02- කාංචන විජේසේකර මහතා- ධීවර සහ ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
03-ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා- රජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − sixteen =