කෝප් කමිටුව නැවත එන තෙක් වෝහාරික වාර්තාව රහස්‍යයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මහබැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තා මීළග කෝප් කමිටුව ස්ථාපනය කරන තෙක් රහස්‍ය වාර්තාවක් ලෙස කෝප් කමිටු ලේකම් කාර්යාලයේ තැබීමට හිටපු කෝප් කමිටු සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා තීරණය කර තිබේ.

වෝහාරික ගිණුම් පිළිබඳ වාර්තා 05ක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ලැබී තිබේ. මෙම වාර්තා කෝප් කමිටු සාමාජිකයන්ට පමණක් පරිහරණය කළ හැකි බවත් ඒවා නීතිමය කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිත කළ යුතු බවත් නීතිපතිවරයා ලබා දී ඇති උපදෙස් ප්‍රකාරව ඒවා රහස්‍ය ලෙස තබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව එම වෝහාරික ගිණුම් වාර්තා විවෘත නොකරන අතර නැවත කෝප් කමිටුව ස්ථාපනය වූ පසු එහි සාමාජිකයන්ගේ අනුමැතිය මත ඒ පිළිබඳව පියවර ගන්නා ලෙස තමන් කෝප් කමිටු ලේකම් කාර්යාලයට උපදෙස් දුන් බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය. මෙම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ඉදිරි පියවර සාකච්ජා කිරීම සඳහා කෝප් කමිටුව ඊයේ කැඳවා තිබුණද පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමත් සමඟ එය අවලංගු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 12 =