රාජ්‍ය ආයතනවල ඉහළ තනතුරුවලට වැඩබලන්න නිලධාරීන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රාජ්‍ය සංස්ථා ඇතුළු ආයතන සඳහා සභාපතිවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් පත් කරන තෙක් වැඩ බැලීමට පිරිස් පත් කළ හැකි බව ඒ සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත්කළ කමිටුවේ සාමාජික ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා පැවසීය.

ආයතන ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යෑමට ඔවුන් කටයුතු කරනු ඇති බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය ආයතනවල ඉහළ තනතුරවල වැඩබැලීම සඳහා පියවර ගෙන ඇත්තේ අදාළ ආයතන අයත් අමාත්‍යංශයේ පරිපාලන නිලධාරීන්ය. රාජ්‍ය ආයතන සඳහා අමාත්‍යවරුන් සහ ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිර්දේශිත පුද්ගලයන් එකී තනතුර සුදුසු දැයි නිර්දේශ කිරීම කමිටුව හරහා වේ. ඒ අනුව මින් ඉදිරියට නුසුදුසු පුද්ගලයන් එම තනතුරවලට පත්වීම් වැළකෙයි. රාජ්‍ය ආයතනවල ඉහළ තනතුර සඳහා යෝජිත නම් ලබන 18 වැනිදා දක්වා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට යොමු කිරීමෙ අවස්ථාව සලසා ඇති බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =