වෙසක් කූඩු-සරුංගල්-හඳුන්කූරු ආනයනය පාලනය කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නව රජය විසින් දේශීය වශයෙන් ගුණාත්මක බවින් ඉහළ හා තරඟකාරී ගෘහ කර්මාන්ත වන වෙසක් කූඩු, සරුංගල් හා හඳුන්කූරු ආනයනය නියාමනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඊයේ(05) රාත්‍රීයේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − one =