ධීවර ක්ෂේත්‍රයට ජපන් රජයේ තාක්ෂණ ආධාර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා සහ ජපාන විදේශ කටයුතු ඇමැති තොෂිමිත්සු මොටීජි මහතා අතර හමුවක් පසුගියදා පැවැත්විණි. මෙහිදී උතුරු පළාතේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය පිළිබඳ එම දෙපළ සාකච්ඡාවක නිරත විය.

මෙහිදී විශේෂයෙන් ධීවර ජනතාවට බලපාන ප්‍රශ්ණ රාශියක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ ඇමැතිවරයා ඔවුන්ගේ රැකියාව කරගෙන යාමේදී මුහුණදෙන ගැටලු පිළිබඳව ජපාන විදේශ කටයුතු ඇමැතිවරයාගේ අවධානය යොමු කරන ලදි.

එම ගැටළුවලට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා ජපන් රජයේ තාක්ෂණ ආධාර ලබා දෙන ලෙසද උතුරේ ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා පානීය ජල ව්‍යාපෘතියකට ආධාර ලබා දෙන ලෙස ද මෙහිදී ධීවර ඇමැතිවරයා ඉල්ලා සිටියේ ය.

එහිදී ඇමැතිවරයා අවධාරණය කලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවරයින් ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් මැරීමට යාමේදී මුහුණදෙන අනතුරුවලින් ඔවුන්මුදා ගැනිම උදෙසා ජපන් රජයේ ආධාර හා ජපන් චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ශ්‍රීලංකා රජයට ලබා දෙන ලෙස යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =