2020 නිදහස් උළෙල නිදහස් චතුරස්‍රයේ දී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –2020 වන වසරට යෙදෙන 72 වන ජාතික දින උළෙල මෙවර කොළඹ 07, නිදහස් චතුරස්‍රයේ දී පැවැත් වීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර තිබේ.

2020 පෙබරවාරි මස 04 වන දිනට යෙදෙන 72 වන ජාතික දින උළෙලට අදාළ වැඩසටහන පිළියෙල කර අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් අමාත්‍ය කමිටුවක් පත් කිරීම සඳහා ද මෙයින් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =