බෙලිඅත්ත අධිවේගය පෙබරවාරියේ ජනතා අයිතියට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මාතර – බෙලිඅත්ත අධිවේගී මාර්ගය 2020 වසරේ පෙබරවාරි මස වන විට ජනතා අයිතියට පත් කළ හැකි බව මාර්ග සංවර්ධනයේ උපදේශක සමාගම වන එෆ්.එස්.ඩී.අයි. උපදේශන සමාගමේ ඉංජිනේරු උපදේශක නයන් සමරණායක මහතා පැවසීය.

කිලෝමීටර් 30ක දිගින් යුත් මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 125ක මුදලක් වැය වී තිබේ. මාර්ගය විවෘත කළ පසු මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා මිනිත්තු 18ක් වැනි සුළු කාලයකින් ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතී. මාතර – බෙලිඅත්ත අධිවේගී මාර්ගය පිහිටා ඇති නිල්වලා ගංඟා නිම්නය අධිසංවේදී පරිසර කලාපයක් නිසා එම කලාපය තුළ මාර්ගය කණු මත ඉදිකිරීමට කටයුතු කර ඇති බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 14 =