මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත ඉවත් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –1951 අංක 13 දරණ මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත ඉවත්කිරිම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ.

පුජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් එය ඉදිරිපත් කර තිබේ. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ද 1975 අංක එක දරණ වත්කම් හා වගකිම් ප‍්‍රකාශ කිරිමේ නීතිය සංශෝධනය කිරිම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පතක් 1907 අංක 19 දරණ විවාහ ආඥා පනත සංශෝධනය සදහා වූ පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ශ‍්‍රී ලංකාවේ විවාහ වීමේ අවම වයස හදුන්වාදීම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පත හා සිවිල් නඩු විධාන සංග‍්‍රහයේ 627 වගන්තිය සංශෝධනය වූ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය විසින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =