යාපනයේ නැවත පදිංචි කිරීම් කඩිනම් කිරීමට උපදෙස්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින සුභසාධන මධ්‍යස්ථාන කඩිනමින් වසා දමා ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පරිදි නිසි ලෙස නැවත පදිංචි කිරීම් කඩිනම් කිරීම සදහා සුදුසු වැඩපිළිවෙලකස් සකස් කර ඉදිරි දින කිහිපය තුල වාර්ථාවක් ලබා දෙන ලෙස ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දෙයි.

මෙම උපදෙස් ලබා දීම සිදුකරනු ලැබුයේ අද(09) ප්‍රජා සංවාර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශයේ නිලධාරීන් සමග පැවති විශේෂ සාකච්ජාවකට සහභාගි වෙමිනි.

අවතැන්වූවන් සදහා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීම, අවතැන්වූ සාමාන්‍ය ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම සදහා වූ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළු උතුරු නැගෙනහිර අවතැන්වූ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සදහා ක්‍රියාත්මක වන නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය මගින් සිදුකර ඇති කාර්යභාරයන් හා ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වැඩසටහන් පිළිබදව මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ජා කරන ලදි.
අවතැන්වූ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමේදී එම ජනතාවගේ අදහස් විමසා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සදහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු බවත් නිවරදිම ප්‍රතිලාභියා තෝරාගෙන අදාළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා අදාළ නිලධාරින්ට මෙහිදී උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබීය.

දීර්ඝ කාලීනව අභ්‍යන්තරව අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘති කලමණාකාරන ඒකකය විසින් සිදුකරන ලද කාර්යයන් පිළිබදව නැවත සමාලෝචනයක් සිදුකර සති දෙකක් ඇතුළත වාර්ථාවක් ලබා දෙන මෙන්ද අදාළ නිලධාරීන්ට මෙහිදී උපදෙස් ලබා දෙන ලදි.

උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිමේදී විශේෂයෙන් එම ජනතාවගේ අවශ්‍යතා හදුනාගෙන ඔවුන් අපේක්ෂා කරන වැඩසටහන් කෙරෙහි ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමට කටයුතු කරල ඒ සදහා වන නව ව්‍යාපෘති සැලසුම් කර ඉදිරිපත් කරන ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවට ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුසන්ත පුංචිනිලමේ, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.විලේන්ද්‍රන්, වවුනියාව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාදර් මස්තාන්, ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්.විජයලෙච්චමි මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරින් රැසක් සහභාගි වී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =