මුඛ ආවරණ කඩිනමින් ආනයනය කිරීමට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් දිවයිනෙහි බොහෝ ප්‍රදේශවල මුඛ ආවරණ වැඩි ලෙස අලෙවිවීම නිසා ඒවායේ හිඟ තත්ත්වයක් ඇති වි තිබේ.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඔසු සල් හිමිකරුවන්ව දැනුවත් කර ඇත්තේ මුඛ ආවරණ කඩිනමින් ආනයනය කිරීමට සහ අයෙකුට මුඛ ආවරණ පහක් පමණක් ලබා දීමට සීමා කරන ලෙසයි.

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවීම පාලනය කිරීමට ඇති සාර්ථකම ක්‍රියා මාර්ගය මුඛ ආවරණ පැළඳීම බැවින් ඒවා පෙට්ටි වශයෙන් රැගෙන යන තත්ත්වයක් පවතින බව වැඩිදුර සොයා බැලීමේදී අනාවරණය විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =