මෙරට මානව හිමිකම් ප්‍රගතිය යුරෝපා සංගමයේ ඇගයීමට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජී.එස්.පී.ප්ලස් සම්බන්ධ 2018 – 2019 වාර්තාවේ මානව හිමිකම් සුරැකීම ගැන ශ්‍රී ලංකාව යහපත් ස්ථානයක සිටින බව සඳහන් වී තිබේ. නව දේශපාලන සන්දර්භය තුළ ද ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන තිබෙන මේ ජයග්‍රාහී තත්ත්වය තවදුරටත් ආරක්ෂා වී පවතින්නේ දැයි දිගටම නිරීක්ෂණ කරමින් පසුවන බව යුරෝපා සංගමය පවසයි.

2015න් පසු ශ්‍රී ලංකාව ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතන ස්ථාපිත කිරීම තහවුරු කර ඇතැයි මේ වාර්තාවේ සඳහන් කැර ඇත.

මේ අවස්ථාවේ කැපී පෙනෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ සිවිල් සමාජ අවකාශයක් ජනිත වී ඇතැයි එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. අයිතිවාසිකම් පනත ඇතුළු ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාදාමය ආරම්භ වුවත් එය ඇනහිට ඇතැයි ද සඳහන් වේ. බලහත්කාරී අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල අයට සහනයන් ඇති කිරීමට සංක්‍රාන්ති යුක්ති සහ පිළියම් උදා කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත් මෙහි සඳහන් වේ.

දේශපාලන අංශයේ කාන්තාවන්ට වැඩි ඉඩක් වෙන් වී තිබීම ද මේ වර්තාවෙන් ඇගැයීමට ලක්කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 1 =