රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ට ලබන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා අයදුම්පත් යොමුකළ හැකියි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් රැකියාගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සදහා ලබන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා අයදුම්පත් යොමුකළ හැකි බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.

රැකියා අපේක්ෂකයන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පිළිගන්නා උපාධි පාඨමාලාවක් හෝ ඊට සමාන සුදුසුකමක් ලෙස කොමිසම පිළිගන්නා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් 2019 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වනවිට සම්පුර්ණකර තිබිය යුතුය. අයදුම්කරු අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකුවීම අවශ්‍යය.

පදිංචිය හා 2020 ජනවාරි පලමුවැනිදා වනවිට උපාධිය ලබා වසරකට වැඩි කාලයක් රැකියා විරහිතව සිටි බවට ග්‍රාම නිලධාරිවරයා හා ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා සහතික කළ යුතුය. අයදුම්පත නිසිපරිදි සම්පුර්ණ කර උපාධි සහතිකය හෝ ඩිප්ලෝමා සහතිකය සහ ප්‍රතිඵල ලේඛණයේ ජායා පිටපතක් සමගශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්පීඩ් පෝස්ට් කුරියර් සේවාව මගින් එවිය යුතුය. නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ.

අයදුම්පත්‍රය ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩොට් ප්‍රසිඩන්ඩ්ඔෆීස් ඩොට් ජී ඕ වී ඩොට් එල් කේ වෙබි අඩවියෙන් බාගත හැකිය. දුරකථන අංක 011-2 43 32 61 මගින්ද විස්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවති.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්  ඩිප්ලෝමාධාරින් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන 2020 ආයතන කළමනාකරණ හා සම්බන්ධිකරණ අංශය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ගාලුමුවදොර කොළඹ-01 අයදුම්පත් යොමු කළ යුතු ලිපිනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 19 =