ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කරන ජාතික වැඩසටහන ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව මාර්ග හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන රට පුරා විහි දී ඇති අබලන් ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 100, 000 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (19) පෙ. ව. 9.30 ට පේරාදෙණිය – ගලහ – දෙල්තොට – රිකිල්ලගස්කඩ මාර්ගයෙන් ආරම්භ වේ.

මෙම සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා අග‍මැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා, මාර්ග හා මහාමාර්ග අැමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා, මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අැමැති ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් එක්වීමට නියමිතය.

මීට සමගාමීව මහනුවර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන අග‍මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප. ව. 2.30 ට මිණිපේ මොරයායේ දී පැවැත්වේ.

නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව ග්‍රාමීය ජනතාවට ජාතික මහාමාර්ග පද්ධතියට ප්‍රවේශවීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්‍ෂම පහසුකම් සැලසීම පිණිස ප්‍රධාන මාර්ග හා අධිවේගී මාර්ගවලට තදබදයෙන් තොරව ඇතුළු විය හැකි ආකාරයට අතුරු මාර්ග කිලෝමීටර් 100, 000 ක් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධනය කෙරේ.

මෙම මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පරමාර්ථ ලෙස රටේ දැනට අබලන්ව පවතින මාර්ග ජාලය කඩිනමින් වැඩිදියුණු කිරීම සහ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන සතු ග්‍රාමීය මාර්ග පුළුල් කර වැඩිදියුණු කිරීමයි.

මීට අමතරව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වැඩිදියුණු කළයුතු මාර්ග පුළුල් කර වැඩිදියුණු කිරීම, මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීම, විද්‍යුත් වර්ණ සංඥා පද්ධති ස්ථාපිත කිරීම, පදිකමාරු, මාර්ග සංඥා, මගී උමං මාර්ග සහ මගී ගුවන් පාලම් ස්ථාපිත කිරීම නව ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මාර්ග හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රංජිත් පේමසිරි, මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ. ඩබ්ලිව්. ටී. එන්. අමරතුංග, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතුළුවගේ, අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් කමල් අමරවීර යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =