වත්තල නගරය පරිසර හිතකාමී ලෙස සංවර්ධනයට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොළඹ නගරයට ප්‍රධාන පිවිසුම් ස්ථානයක් ලෙස වත්තල නගරය අලංකාර නගරයක් බවට පත් කොට පරිසර හිතකාමී ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 500 ක මුදලක් වෙන් කර ඇති බව ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කර සිටියේ වත්තල පැවති ජනහුමවකට සහභාගිවෙමිනි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා, සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමේදී පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් පරිසර හිතකාමී ලෙස සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් ඒ අනුව අදාළ සංවර්ධන කටයුතු වඩා ක්‍රමවත් හා පරිසර හිතකාමී ලෙස ක්‍රියාවට නංවන බව කියා සිටියේය.

වත්තල ප්‍රදේශයේ වගුරු බිම් සහ කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීම නතර කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර වත්තල ප්‍රදේශයටද මායිම් වන මුතුරාජවෙල රක්ෂිතය ජෛව විවිධත්වය අතින් ඉතා වටිනා කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර මෙම රක්ෂිතයට කැලි කසල බැහැර කිරීම නතර කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

වැසි කාලයේදී වත්තල නගරය ජලයෙන් යටවීම වැලැක්වීම සදහා ඇල මාර්ග සංවර්ධනය සහ මතුපිට කාණු පද්ධති විධිමත් ලෙස සකස් කිරීමට, ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වන මාර්ග ලක්ෂයක් කාපට් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ වත්තල නගර සීමාවේ කිලෝ මීටර් 100 ක් කාපට් ඇතිරිමට, වත්තල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය සදහා ජාතික පාසල් 05 ක්, ක්‍රීඩා පිට්ටනි, බස්නැවතුම්පොළ, ධීවර තොටුපළවල් සංවර්ධනය සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සුදානම් කර ඇති බව අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 3 =