තැපැල් ඡන්ද අයඳුම්පත් භාරගැනීම 9 සිට 19 දක්වා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් මස 25 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

තැපැල් ඡන්ද අයඳුම්පත් බාර ගැනීම 9 වැනිදා සිට 16 වැනිදා දක්වා සිදු කරන බව, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය. ඒ සඳහා නාමයෝජනා බාර ගැනීම ලබන 12 වැනිදා සිට 19 වැනිදා දක්වා සිදු කෙරෙනු ඇත.

මෙවර මහ මැතිවරණයේ දී 2019 ලියාපදිංචි ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය භාවිත කෙරේ. එහි පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට 2,71,778 දෙනෙකු ඡන්ද හිමියන් ලෙස ලියාපදිංචි වී සිටින බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි. නිදහස් සාධාරණ විනිවිදභාවයෙන් යුත් මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර ගන්නා බවයි, ඔහු ඊයේ මහනුවර දී කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =