කොටස් වෙළඳපොළ තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ප්‍රධාන සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය 5 % කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් පහත වැටීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

දර්ශක 5 % ට වඩා පහත වැටුණු පසු ස්වයංක්‍රීයව පරිපථ කඩනයක් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − seventeen =