උණුසුම් කාලගුණය ගැන අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව උණුසුුම් කාලගුණය පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ බස්නාහිර හා සබරගමු පලාත්වලට. ගාල්ල, මාතර , කුරුණෑගල සහ මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික් ද ඊට ඇතුලත්ය.

ප‍්‍රමාණවත් පරිදි ජලය පානය කිරිම සහ වෙභෙසකාරී කටයුතු සීමා කිරිම වැනි උපදෙස් පිලිපැදිය යුතු බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + six =