මේ දිනවල අන්තර්ජාල ගනුදෙනුවලින් ආරක්‍ෂා වන්න

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මේ දිනවල සිදු කරන අන්තර්ජාල ඔස්සේ සිදුවන මූල්‍ය ගනුදෙනුවලදී ආරක්‍ෂා වන්නැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ සංගමය සදහන් කරයි.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුවන මූල්‍ය ගනුදෙනු බොහෝ දෙනෙකු නිවසේ සිට ව්‍යාපාර කටයුතු මෙහෙයවීම නිසා මේ දිනවල ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම තත්ත්වය යටතේ බාහිර පාර්ශ්ව විසින් අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකරන ගනුදෙනුවලදී යම් පාර්ශ්වයන් විසින් ඔබගේ මූල්‍ය තොරතුරු සොරා ගැනීමට විවිධ උපක්‍රම දරන බවත් යම් අන්තර්ජාල ගෙවීම් ගනුදෙනුකරු නොදැනුවත්වම සිදුව ඇති බවටත් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ සංගමයට පැමිණිලි ලැබී තිබේ.

එසේම විවිධ ආයතන ලෙස පෙනී සිටිමින් දුරකථන හා විද්‍යුත් තැපැල් මගින් මාර්ගගත මූල්‍ය සේවාවල මුරපද හා එක් වරක් පමණක් භාවිත කළ හැකි OTP නේත ඉල්ලීමක් සිදු කෙරෙන බවත් නිරීක්‍ෂණය වී ඇත.

මේ හේතුවෙන් අන්තර්ජාල ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ දී විමසිලිමත් වන්නැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ සංගමය ජනතාවට දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − ten =