යුද හමුදාපතිවරයාගෙන් දැනුම් දීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නිවාඩු ලැබ සිටින පූර්ණ ආබාධිත සහ ප්‍රතිකාර ලබන හා ජාතික ක්‍රීඩා සංචිත නියෝජනය කරන හමුදා සාමාජිකයින්ට නිවාසවලම රැඳී සිටීමට අවසර ලබා දී ඇතැයි යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා විසින් දැනුම් දීමත්ක් සිදු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + fourteen =