බලපෑම් ඇතිවූ ව්‍යාපාර ආයතන ගැන තොරතුරු ගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් බලපෑම් ඇතිව තිබෙන ව්‍යාපර ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ කාල සීමාව මැයි 15වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ඒ. විමලරත්න මහතා පවසයි.

ඒ අනුව https://forms.gle/pE64ygeuHrK7TZcH9 යන වෙබ් දිගුවට පිවිස ඍජුව මෙම තොරතුරු ලබා දිය හැකි බවත් මීට අමතරව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.labourdept.gov.lk වෙත පිවිසීමෙන් මේ සදහා ප්‍රතිචාර දැකිවිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 5 =