ජීවන් තොන්ඩමන්ට පියාගේ තනතුරම

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නව මහා ලේකම් තනතුරට ජීවන් තොන්ඩමන් පත්කර තිබේ.

මිට පෙර එම තනතුරේ කටයුතු කරන ලැබුවේ ඔහුගේ පියා වන අභාවප්‍රාත්ත හිටපු අමාත්‍ය අරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතායි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 1 =