මහ බැංකුවෙන් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කර තිබේ.

මූල්‍ය සමාගම් සහ ලීසිං සමාගම්වල සිදුවන අක්‍රමිකතා සහ නීතිවිරෝධී ක්‍රියා සොයාබලා වාර්තා කිරීමට මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂමන් මහතා විසිස් මෙම කමිටුව පත්කර තිබේ.

මෙහි සභාපතිත්වය දරන්නේ ජනාධිපති නීතී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතීඥ හරිගුප්ත රෝහණධීර මහතායි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නීති අධ්‍යක්ෂ කේ ජී පී සිරිකුමාර සහ මහ බැංකුවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය සමාගම් කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජේ පී ගම්ලත් යන මහත්වරුන් සෙසු සාමාජිකයින් වේ.

කමිටු වාර්තාව දින 14 ක් තුළ ලබාදිය යුතුයි. බැංකු සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ විශාරදයන් මෙන්ම වෘත්තිකයන් සම්බන්ධකර ගනිමින් මෙම වාර්තාව සකස් කරන ලෙස මහ බැංකු අධිපතිවරයා නියෝගකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =