ජන්දය ගණන් කිරීම අගෝස්තු 06වනදා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජන්දය ගණන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ අගෝස්තු 06 වැනිදා බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

අගෝස්තු 05 වැනිදා මැතිවරණය පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ගණන් කිරීම පසුදා සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මේ අතර ජන්දය භාවිතා කිරීම පස්වරු 05.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුමක් පවතින නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් එළඹෙන 25 වැනිදා මැතිවරණ කොමිසම රැස්වීමෙන් පසු තීරණයක් ගනු ඇත.

එමෙන්ම ජන්ද මධ්‍යස්ථාන වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද තවදුරටත් අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැති බව සඳහන්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =