මෙරටට විදේශ විනිමය ගලා ඒම් සහ ගලා යාම් පාලනය තවත් දීර්ඝ කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මෙරටට විදේශ විනිමය ගලා ඒම් සහ ගලා යාම් පාලනය තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.
කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් විදේශ විනිමය ගලා ඒම් සහ ගලා යාම් මාස 03 කාලයක් පාලනය කර තිබූ අතරමේ අනුව එම කාළය එළඹෙන ජූලි මස 02වන දා සිට තවත් සය මසකින් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත.

විදේශ විනිමය අනුපාතයට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම වැළැක්වීම සඳහා මෙම තීරණය ගත් බව තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය ,උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍ය සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ අද(25) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් පැවසීය.

මෙරටින් පිටතට ප්‍රේෂණය කරනු ලබන ඇතැම් ප්‍රේෂණයන් මාස 03ක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව නතර කිරීමට පසුගිය අප්‍රේල් මස 01 දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කරන ලද අතර, ඒ අනුව විදේශ විනිමය පනතේ 22 වගන්තියේ විධිවිධාන පරිදි 2020 අප්‍රේල් මස 02 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් අදාළ නියෝගය නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

එසේම විශේෂ තැන්පත් ගිණුම් මාර්ගයෙන් රට තුළට විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණය කිරීම උනන්දු කරවීම පිණිස අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා පසුගිය අප්‍රේල් මස 22 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිවිණී.

එකී අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන් පරිදි 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ සහ එම පනතේ 29 වන වගන්තිය යටතේ අදාළ නියමයන් පිළිවෙලින් 2020අප්‍රේල්-02 සහ අප්‍රේල්08 දිනැති ගැසට් නිවේදනයන් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

එම නියෝගයන්ට අදාළව මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන ඇමතිතුමා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද,මෙරටින් පිටතට සිදු කරනු ලබන ප්‍රේෂණයන් සීමා කිරීමට අදාළ නියෝග ඇතුළත්ව නිකුත් කරනු ලැබ ඇති ගැසට් නිවේදනයේ කාලය 2020 ජූලි මස 02 දින සිට තවත් මාස 06ක කාලයකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබෙන බව ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 17 =