කොව්ඩ් බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර ගොඩනැගීමේ සහන ණය ක‍්‍රමය ඇරඹෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොවිඩ් වලින් බලපෑම් එල්ල වූ ව්‍යාපාර ගොඩනැගීමේ සහන ණය යොජනා ක‍්‍රමය අද (01) සිට ආරම්භ විය.

පසුගිය විසි හයවනදා මහ බැංකු නිළධාරින් රැස්වී ඒ පිලිබද තීරණයකට එලඹුණි. රුපියල් බිලියන 150 ක මුදල් සම්පාදනය කිරිම අරමුණවේ.

එමගින් ව්‍යාපාරිකයන්ට සහන සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය කි‍්‍රයාමාර්ග ගතහැකි බව මහ බැංකුව සදහන් කළේය. සෞභාග්‍යා වැඩසටහනට සමගාමීව එය කි‍්‍රයාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =