නීති විරෝධීව විදුලිය ලබා ගත් 1937ට නඩු

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නීති විරෝධීව විදුලිය ලබා ගත් පුද්ගලයින් 1937 දෙනෙකුට එරෙහිව නඩු පවරා තිබේ.

අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ උපදෙස් මත ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල විමර්ශන කණ්ඩායම් පොලීසියේ සහාය ඇතිව නීතිවිරෝධීව විදුලිය ලබා ගන්නා පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේ සිට මෙම වසරේ මැයි මාසය දක්වා කාලය තුළ නීතිවිරෝධිව විදුලිය ලබා ගත් පුද්ගලයින් 1937 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

ඔවුන්ට එරෙහිව නඩු පැවරූ අතර දඩ මුදල් ලෙස රුපියල් මිලියන 59 ක් අය කර ගෙන ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි. විවිධ පුද්ගලයින් නීතිවිරෝධී ලෙස විදුලිය ලබා ගැනීම හේතුවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වසරකට සිදුවන පාඩුව රුපියල් මිලියන 100 ඉක්මවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − fifteen =