ඉටුකම අරමුදලේ ශේෂය රු. මිලියන 1423 දක්වා ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඉටුකම කොවිඩ් නයින්ටීන් සෞඛ්‍ය සහ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1423 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ආයතනිකව සහ පෞද්ගලිකව මුදල් ආධාර ලැබී ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කළේය.

අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සහ නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාවද මූල්‍යාධාර ලබාදී තිබේ. දෙස් විදෙස් පරිත්‍යාගශිලීන් ඊට දායක වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + five =