දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නාය අනතුරු ඇඟවීම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් දිස්ත්‍රික්ක 05 කට බලපැවැත්වෙන පරිදි නායයෑම් අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කර තිබේ.

හෙට(21) පෙරවරු 9 තෙක් කොළඹ , ගාල්ල , කලුතර , රත්නපුර සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා එය බලාත්මක වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + five =