අමාත්‍යංශ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරිමට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් උපදෙස්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අමාත්‍යාංශවල කාර්යන් කඩිනමින් ආරම්භ කරන ලෙසට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙසට ලේකම්වරුන් දැනුවත් කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී වී චානක මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

ජනතාවගේ සුභසාධනය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් පුළුල් වැඩපිලිවෙලක් කි‍්‍රයාත්මක කිරිම රජයේ සැලසුම්වලට අයත් මූලික කාර්යකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − seventeen =