ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ ඒකාබද්ධ වැඩපි‍ලිවෙළක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ ඒකාබද්ධ වැඩපි‍ලිවෙළක් සදහා ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) හා ජාතික සර්වෝදය ශ්‍රමදාන සංගමය අවබෝධතා ගිවිසුමකට එලඹේ.

ලංකා සර්වෝදය ශ්‍රමදාන සංගමයේ සභාපති වෛද්‍යය වින්‍යා ආරියරත්න ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධාන විධායක මහින්ද බී හේරත් යන මහත්වරු මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබිණි.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව සර්වෝදයේ ෆියුශන් මගින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපන වැඩසටහන්, ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය, මගින් ක්‍රියාත්මක ස්මාට් සමාජ කව සුහුරු ලිය නැණසල ආදී ව්‍යාපෘති මධ්‍යස්ථාන ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

දිවයිනපුරා ස්මාට් සුහුරු සමාජ කව 900 කට ආසන්න ගණනක් ක්‍රියාත්මක වන අතර සර්වෝදය තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන 75 ක් පමණ මීට සම්බන්ධ වේ.

ඩිජිටල් තාක්ෂණ පාදක සමාජයක් සදහා වු ජාතික වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙමගින් ඩිජිටල් තාක්ෂණ භාවිතය පිලිඹද අවබෝධය ලබා දීම තුලින් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවන තත්වය ඉහළ දැමීමට අවශ්‍යය සහාය ලබාදීම අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති ජයන්ත දී සිල්වා නියෝජිතායතනයේ සංවර්ථන ප්‍රධානී සමීර ජයවර්ධන සර්වෝදය ෆියුශන් හි සාමාන්‍යාධිකාරී මෛත්‍රී මල්වත්තාගොඩ උපදේශික චුලි ද සිල්වා යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වුහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + eleven =