ඖෂධ වර්ග රැසක මිල අඩු කිරීමට සැලසුම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –තවමත් ඉහළ මිල මට්ටම් වල පවතින, මිල අඩුකළ හැකි ඖෂධ වර්ග රැසක මිල අඩු කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කළේ, ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත එම මිල අඩු කිරීම් සිදු කරන බවයි.

මේ අතර මෙතෙක් මෙරට නිෂ්පාදනය නොකළ ඖෂධ වර්ග කිහිපයක් මෙරට නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නා බව ද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =