අඩු ආදායම්ලාභී රැකියා ලක්ෂයේ වැඩසටහන ඇරඹෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ අරමුණින් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ අද (02) සිට ආරම්භ වෙයි. රජය විසින් පිහිටුවා ඇති බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය මගින් අඩු ආදායම්ලාභී සහ නිපුණතාවක් රහිත ජන කොටස් ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙය ක්‍රියාත්මක වෙයි.

දිළිඳු පවුල්වලින් තෝරාගත් පුද්ගලයින් ලක්ෂයකට මෙහිදී රැකියා ලබාදීමට නියමිතය.

විවිධ නිර්ණායක මත මෙම තෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලබයි

ඒ අනුව කිසිදු අධ්‍යාපනයක් නොලද හෝ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළට අඩු අධ්‍යාපනික මට්ටමක සිටින නුපුහුණු ශ‍්‍රමිකයන් වීම, අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු හා 45ට නොවැඩි වීම ඒ අතරින් ප‍්‍රධානය.

එමෙන්ම සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබීමට සුදුසු එහෙත් නොලබන පවුලක රැකියා විරහිත සාමාජිකයෙකු වීම හෝ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුලක එහෙත් රැකියා විරහිත සාමාජිකයෙකු වීම අදාළ සුදුසුකම්වලට අයත් වෙයි.

මීට අමතරව වයස්ගත, රෝගාතුර දෙමාපියන් හෝ ආබාධිත සාමාජිකයන් සිටින පවුලක රැකියා විරහිත සාමාජිකයෙකු වීම හා අයදුම් කරන ප‍්‍රදේශයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකු වීම යන සුදුසුකම් ද සම්පූර්ණ කළ යුතු වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =