රැකියාලාභී උපාධිධාරීන්ට විශේෂ දැනුම් දීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රැකියාලාභී උපාධිධාරීන්ට අද (02) දිනයේදී ළඟම ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා වාර්තා කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 60 ,000 කට පත්වීම් පිරිනැමීමටයි රජය තීරණය කර ඇති අතර , අදාළ උපාධිධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා සුදුස්සන් තෝරා ගැනීම පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී සිදුකරනු ලැබීය.

විවිධ හේතු මත පත්වීම් ප්‍රතික්ෂේප වූවන්ට ලබන 15 වනදාට පෙර අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට රජය දැනුම්දුන්හ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 13 =