නිව් ඩයමන්ඩ් ගින්න නිවූ ආයතනවලට ලක්ෂ 3,400ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නව ගිනි ගැනීමට ලක්වූ “එම්ටී නිව් ඩයමන්ඩ්“ නෞකාවේ ගින්න නිවීමට මැදිහත් වූ මෙරට ආයතන සඳහා මූලික වන්දි ගෙවීමක් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 3,400ක් ලබාදීමට එම නෞකාව හිමි ග්‍රීක සමාගමේ හිමිකරුවන් එකඟ වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රජයේ අවසන් හානි පූර්ණ හිමිකම් වෙනුවෙන් තවත් රුපියල් ලක්ෂ 1000ක මුදලක් ගෙවීමට එම නෞකාව අයත් ග්‍රීක සමාගමට නීතිපතිවරයා ඊයේ (24) නියම කළ බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී රජයේ නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය පැවසුවාය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට දැරීමට සිදුවූ සමස්ත හානි පූර්ණය ලෙස එම නැව අයත් සමාගමෙන් නීතිපතිවරයා ඉල්ලා ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 4,400කි. නීතිපතිවරයා විසින් පසුගිය 16 වැනිදා නැවේ ගින්න නිවීමට දැක්වූ සහායට හා ඊට අදාළ කටයුතු සඳහා වූ හිමිකම් ඉල්ලුමක් නැව අයත් ග්‍රීක ජාතික සමාගමේ නීතිඥවරුන් වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

ඊට ප්‍රතිචාර ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 3,400ක මුල් ඉල්ලුම් හානි පූර්ණය ගෙවීමට නැව අයත් සමාගමේ හිමිකරුවන් එකඟතාව පළ කරමින් නීතිපතිවරයා වෙත ඊයේ (24) දැනුම් දීමක් සිදු කර ඇත. නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, කොළඹ ඩොක්යාඩ් සමාගම, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය හා වෙරළ ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යන සියලු පාර්ශ්වයන් නෞකාවේ ගින්න නිවීම සඳහා දැරූ වියදම් එලෙස ගණනය කර ඇත.

මේ අතර එම නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් සමුද්‍රීය පරිසරයට සිදුව ඇති හානිය පිළිබඳ වාර්තාව ද ඊයේ (24) නීතිපතිවරයා වෙත භාරදී තිබුණි. මීපා ආයතනයේ මූලිකත්වයෙන් දිවයිනේ ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල 05ක් හානාරා ආයතනයේ හා මීපා ආයතනයේ විශේෂඥයන් විසින් පිළියෙළ කළ එම අතුරු වාර්තාවද නැව අයත් ග්‍රීක සමාගමේ හිමිකරුවන් වෙත ඊයේ (24) ඉදිරිපත් කළ බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධරිනී රජයේ නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + thirteen =