20ට එරෙහි පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීම හෙටින් අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනයේ ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය අභියෝගයට ලක්කිරීම සඳහා ලබා දී තිබු කාලය හෙටින් (29) අවසන් වේ.

පසුගිය 22 වනදා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනය අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.

ඒ අනුව එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර දින 07ක කාලයක් ඊට එරෙහිව පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතී.

ඒ අනුව මේ දක්වා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනයට එරෙහිව පෙත්සම් 20කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 1 =