තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ රාජ්‍ය අංශයට අවශ්‍යය සැපයීම් ටෙන්ඩර් වැඩි අවස්ථා දේශීය නව startup කර්මාන්තකරුවන්ට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ රාජ්‍ය අංශයට අවශ්‍යය සැපයීම් ටෙන්ඩර් වැඩි අවස්ථා දේශීය කර්මාන්ත ව්‍ය්යාපරිකයනට ලබාදීමට රජය තීරණය කරයි. ඒ සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මේ පිළිබඳව වූ චක්‍ර ලේඛනය මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් පසුගිය 09වනදා නිකුත්කර ඇත.

පරිගණක මෘදුකාංග හා දෘඩාංග ,ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය හා ගෘහ භාණ්ඩ හා ආශ්‍රිත නිපැයුම් මීට ඇතුලත්වේ. තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ රුපියල් මිලියන දෙකට අඩු සියලු කර්මාන්ත සැපයිම් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවෙදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ICTA) http://startupsl.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි දේශීය Startup ව්‍ය්යපාරිකයන්ට ලබාදියයුතුවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ නව ව්‍යවසකත්ව (Startup )වර්ධනය සදහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කර තිබේ .

මෙම නව ප්‍රතිපත්තිය තුළන් නව ව්‍යවසායකයන් startup ඔවුන්ගේ ව්‍යයාපාරික අත්දැකීම වර්ධනයකර ගැනීමටත් නව ආර්ථික අවස්ථා උදාකර ගනිමටත් දිරියයක් වනු ඇතැයි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති ජයන්ත ද සිල්වා මහතා පවසයි.

මෙරට පළමු වතාවට නව ව්‍යාපාරිකයන් (startup)සදහා මෙම අවශතාව ලැබී ඇත. මෙමගින් දේශීය මෘදුකාංග හා දෘඩාංග නිෂ්පාදකයන්ට තම නිෂ්පාදන දේශීය වෙළෙඳපොල තුල තහවුරු කරගැනීමට හැකිවීමෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළදපොල ට පිවිසීමට අවස්ථාවක් උදාවේ. මේ නිසා රාජ්‍යය අංශය පමණක් නොව ‍පෞද්ගලික අංශයද දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ මෘදුකාංග හා දෘඩාංග මිලදීගෙන තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයට සහාය දක්වන ලෙස ජයන්ත ද සිල්වා මහතා ඉල්ලසිටි.තම ආයතනය ඉදිරිපත්කල යෝජනාවන් අනුව දේශීය තොරතුරු තාක්ෂණ නිපැයුම් සදහා වූ බදු සම්පුර්ණයෙන්ම නිදහස්කිරිම එම ක්ෂේත්‍ර යේ වර්දනයට මහත්පිටිවහලක්වි තිබෙන බව ජයන්තද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වදෙයි.

මේ අතර රුපියල් මිලියන දෙකට වැඩි ටෙන්ඩර් මුල්‍යය ඇගයීමේදී අනිවාර්යය 30% ලකුණු ප්‍රමාණයක් දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබාදිය යුතුබව ද එහි සදහන්වේ. 51% වැඩි ආයෝජනයක් ඇති දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් මිට ඇතුලත්වේ. එමෙන්ම මිලදී ගැනීම්වලදී ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ උපමානයන් හා උපදේශ ලබාගැනීමද අත්‍යවශ්‍ය බව මෙම චක්‍ර ලේඛනයෙන් දක්වා තිබේ.

සියලුම අමාත්‍යංශ පළාත් සභා දෙපාර්තමේන්තු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සියලුම රාජ්‍යය සංස්ථා හා රාජ්‍ය්ය අනුබද්ද ව්‍යාපාර හා ආයතන වෙත මෙම චක්‍ර ලේඛය නිකුත්කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + five =