කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සේවා සඳහා ඍජු දුරකථන අංකයන් හදුන්වා දෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රටේ පවතින වත්මන් තත්වය හමුවේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය බිඳ වැටීමකින් තොරව අඛණ්බව පවත්වා ගෙන යාම අත්‍යාවශ්‍ය බැවින් ඒ සදහා කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටඑ ඉදිරිපත්කිරීම සඳහා සෘජු දුරකථන අංක තුනක් අමාත්‍යාංශය විසින් හදුන්වා දී ඇති අතර මේ සඳහා අධ්‍යක්ෂකවරු තිදෙනෙක් පත්කර ඇත. මෙමගින් කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටළු ඔවුන් වෙත ඍජුවම යොමුකර ක්ෂණික විසඳුම් ලබාගැනීමේ හැකියාව කර්මාන්තකරුවන්ට ලැබී ඇත.

කර්මාන්තපුර තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන කර්මාන්ත පිළිබඳ ගැටඑ අධ්‍යක්ෂක වින්දික පියරත්න මහතා දු. අංක 0713 976406, කර්මාන්තපුර තුළ පිහිටා නොමැති අනිකුත් කර්මාන්ත පිළිබඳ ගැටළු අධ්‍යක්ෂක රසික විජේකෝන් මහතා දු. අංක 0113 158114 හා ආනයන තීරුබදු පිළිබඳ ගැටළු අධ්‍යක්ෂිකා සිතාරා ජයසේන මහත්මිය දු. අංක 0770 820775 වෙත සෘජුවම යොමු කල හැකි බව කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

දිවයිනපුරා විසිරී සිටින කර්මාන්තකරුවන් පවතින තත්වය හමුවේ මුහුණදී ඇති ගැටළු සඳහා කඩිනම් විසදුම් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම සෘජු දුරකථන අංක හදුන්වාදුන් බව කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චූලානන්ද පෙරේරා මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =