නිරෝධායන ඇඳිරිනීති බලපත් හුදෙකලා ප්‍රදේශ සඳහා වලංගු නොවේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –හුදෙකලා කොට ඇති ප්‍රදේශ තුළ හෝ ඒ හරහා ගමන් කිරීමේදී විශේෂ අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වන බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 5 =