කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණයට විශේෂ කාර්යාලයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ වලට සම්බන්ධ විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණයට අදාල විශේෂ ලේකම් කාර්යාලයක් විවෘත කෙරේ.

ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පරිශ්‍රයේදීය.

ලෝක බැංකුව සහ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර අරමුදල හෙවත් “IFAD” යටතේ දිවයින පුරා කෘෂි ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. අදාල ව්‍යාපෘති වල කටයුතු අධීක්ෂණය, කාර්යක්ෂම කිරීම මෙන්ම නිවැරදි සම්බන්ධීකරණයක් තුළින් විධිමත් කිරීම මෙම නව ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යභාරයට අයත්වේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව ලේකම් කාර්යාලයේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණි.

ගෙවතු වගාවේ සිට මහා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යපෘති දක්වා විවිධ විදේශ ආධාර ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එහෙත් ඒ පිළිබඳ නිවැරදි සම්බන්ධීකරණයක් මෙන්ම තොරතුරු ජාලගතවීමක් මෙතෙක් සිදුව නොතිබුණි. එම අඩුපාඩු නිරාකරණය කරමින් රටට ඵලදායී ලෙස මෙම විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය නව ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සිදුකිරීමට නියමිතය. සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකාර්මික රටාවට නව තාක්ෂණික සහාය ලබාදීමත් මෙම විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති මඟින් සිදු කෙරන තවත් කාර්යභාරයකි. ඒ දැනුමද විධිමත්ව දිවයින පුරා ගොවිජනතාව වෙත ගලායන පරිදි සම්බන්ධීකරණ නව ලේකම් කාර්යාලය ඔස්සේ සිදුකිරීම සැලසුමයි.

කෘෂි ව්‍යවසායකයින් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අතර ගිවිසුම් කීපයක් අත්සන් කිරීම ද මීට සමගාමීව එම ස්ථානයේ දී සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 4 =