ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු 200ම ගත් හපන්නු 10ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව සිසු සිසුවියන් 10 දෙනෙකු උපරිම ලකුණූ 200යම ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබේ.

ඒ අනුව සිසුන් 06 දෙනෙකු සහ සිසුවියන් 04 දෙනෙකු ලකුණු 200/200ය ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ සියති විතුම්සා කරුණාතිලක
ඉංගිරිය සුමන ජෝති විද්‍යාලයේ දෙවුලි යසස්මි තිලකරත්න
ඇහැළියගොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සෙනුදි දම්සරා
මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ යෙහාරා යෙත්මිනි ඈපා යන සිසුවියන් ලකුණු දෙසීයම ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබේ.

ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ දොවිදු චිරන්දිත්
මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ ෆර්සාන් මොහොමඩ්
පොළොන්නරුව සිරිපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ තෙනුජ මනුමිත
තංගල්ල ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ තසිඳු කවිෂාන්
බණ්ඩාරගම ජාතික පාසලේ හිනුධ සස්මිත ගුණතිලක
නැගෙනහිර ඇරැව්වල ධර්මපාල මාහ විද්‍යාලයේ අකුරැස්ස හේවගේ සිහත් සන්ධිනු මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු දෙසීයම ලබාගෙන තිබේ.

මෙවර ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ (15) නිකුත් කෙරිණි.

ඒ සමගම කඩයිම් ලකුණු ද නිකුත් කර තිබේ.

සිංහල මාධ්‍ය සඳහා කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, මාතලේ, ගාල්ල, මාතර, කුරුණෑගල සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා කඩයිම් ලකුණු ලෙස දැක්වෙන්නේ 169කි.

අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා කඩයිම් ලකුණු

වව්නියාව – 157
නුවරඑළිය – 161
හම්බන්තොට – 164
මුලතිව් – 157
අම්පාර – 162
ත්‍රිකුණාමලය – 161
පුත්තලම – 163
අනුරාධපුරය – 163
පොළොන්නරුව – 163
බදුල්ල – 163
මොනරාගල – 162
රත්නපුර – 165

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *