ජෝ බයිඩ්න්ගේ ජය කොංග්‍රසය තහවුරු කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අමෙරිකාවේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස ජෝ බයිඩ්න්ගේ ජය අමෙරිකානු කොංග්‍රසය විසින් අද තහවුරු කළේය.

ඒ ඡන්ද විද්‍යාල මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය පිළිගනිමිනි.

උප ජනාධිපති ලෙස කමලා හැරිස්ව පිළිගන්නා බව ද අමෙරිකානු කොංග්‍රසය තහවුරු කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 20 =