පෙර පාසල් සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඇරඹීමට දින නියම වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පෙර පාසල් සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ලබන සඳුදා සිට ආරම්භ කරන බව කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා පවසයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති මාර්ගෝපදේශවලට සහ නිර්දේශවලට අනුව ඒවා ආරම්භ කරන බවයි එතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 6 =