උපකාරක පන්ති යළි ඇරඹෙන දිනය දැනුම්දෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ජනවාරි 25 වැනිදා සිට ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, සෞඛ්‍ය මාර්ගොපදේශවලට යටත්ව උපකාරක පන්ති ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 6 =