අසන්ත ද මෙල් ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපතිත්වයත් අත්හරියි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති අසන්ත ද මෙල් එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

මිට පෙර ද ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමණාකාර ධුරයෙන් ද ඉල්ලා අස්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 3 =