කහ සහ ගම්මිරිස් ගබඩා කිරීමට රජයෙන් ගබඩා සංකීර්ණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවැති ගබඩා සංකීර්ණයක් කුළුබඩු හා ඒ ආ‍ශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවි මණ්ඩලයේ භාවිතය සදහා පසුගියදා ලබා දුන් බව එම මණ්ඩලයේ සභාපතිනී කුමුදුණී ගුණසේකර මහත්මිය ලංකාපුවත් ‍සේවයට පැවසුවාය.

වී අලෙවි මණ්ඩලය දැනට එම ගබඩාව භාවිතයට නොගනී.

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී රජය විසින් ගොවීන්ගෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් මිලදී ගැනීමට සූදානම්වන කහ සහ ගම්මිරිස් මෙන්ම උක්, බඩඉරිඟු, කජු, කුරුඳු, කරාබුනැටි ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වර්ග මෙහි ගබඩා කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම වැඩපිළිවෙල දියත් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 11 =