ඉන්දියාවේ ග්ලැසියරයක් කඩා වැටීමෙන් අතුරුදන් වූ 170ක් සොයා මෙහෙයුම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉන්දියාවේ හිමාල අඩවිය ආසන්න “උත්තරකාන්ද්” ප්‍රදේශයේ වේල්ලක් මතට ග්ලැසියරයක් කඩා වැටීමෙන් ඇති වූ විශාල ගංවතුර තත්වයක් සමඟ අතුරුදන් වූ සංඛ්‍යාව 170ක් බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එසේම මේවන විට එම සිද්ධියෙන් මිය ගොස් ඇති සංඛ්‍යාව 14ක් වේ.

ග්ලැසියර් කඩා වැටීමෙන් ජල විදුලි බලාගාරයක් ද විනාශ වී තිබේ. ජලාශයේ ඉවුරු බිඳීයාමත් සමඟ “ආලකන්දා” සහ “ධූලීගංගා” යන ගංගාවන් හි ජලය පිටාර ගැනීමෙන් නිවාස රැසකට හානි සිදුවිය.අතුරුදන් වී ඇත්තේ, ග්ලැසියර් ඛාදනයෙන් හානි සිදුවූ රිෂි ගංගා විදුලි ව්‍යාපෘතියේ සේවය කළ කම්කරුවන් ය. ‍

අතුරුදන් පුද්ගලයින් සොයා දැවැන්ත මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *