කොළඹ වායු දූෂණය වළක්වා ගනිමින් ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය ඉහළ නැංවීමට නව වැඩපිළිවෙලක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොළඹ නගරයේ වායු දූෂණය වළක්වා ගනිමින් ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය ඉහළ නැංවීමට නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබේ.

පරිසර අමාත්‍යාංශය හා කොළඹ මහ නගර සභාව එක්ව ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩපිළිවෙලින් වායු දූෂණය වළක්වා ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය ඉහළ නැංවීම සිදුකෙරේ. කොළඹ නගරයේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය පහළ යමින් පවතින බව හෙළිවීමෙන් අනතුරුව නව වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නැංවීමට පියවර ගැනුනි.

අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර හා කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් වූ සාකච්ඡාවක් පරිසර අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණි.

කොළඹ මහනගර සභාව සකස් කර ඇති කොළඹට ගසක් ඉතුරු කරමු වැඩසටහනේ වැඩපිළිවෙල අමාත්‍යවරයාට භාර දීමද මෙහිදි සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =